Теоретико-методичні основи управління якістю освіти в комплексі "Школа-Ліцей-Університет"

Відеозапис виступу директора ліцею Романовського С.В. на освітній конференції "SMART-навчання та електронна платформа у ліцеї 'Інтелект'' у лютому 2018-2019 нр

Електронне навчання в ліцеї "Інтелект"

Відеозапис виступу заступника директора ліцею з науково-методичної роботи Миронця О.А. на освітній конференції "SMART-навчання та електронна платформа у ліцеї 'Інтелект'' у лютому 2018-2019 нр

Предмети англомовного циклу в ліцеї "Інтелект"

Відеозапис виступу заступника директора ліцею з методичної роботи Романовської В.С. на освітній конференції "SMART-навчання та електронна платформа у ліцеї 'Інтелект'' у лютому 2018-2019 нр

Особливості викладання курсу природничих наук англійською мовою в ліцею "Інтелект"

Відеозапис виступу викладача англійської мови ліцею Логвіновської Т.О. на освітній конференції "SMART-навчання та електронна платформа у ліцеї 'Інтелект'' у лютому 2018-2019 нр

Нова будівля

Історія становлення Ліцею "Інтелект"

  • 1989— створення на базі Київського політехнічного інституту та сзш № 75 Печерського району м. Києва експериментальних класів інженерно-фізичного профілю.
  • 1991— переведення експериментальних класів до Старокиївського району. Створення на базі Київського політехнічного інституту та сзш № 21 Старокиївського району м. Києва експериментальних класів інженерно-фізичного профілю з поглибленим вивченням англійської мови.
  • 1993—1996— проведення педагогічного експерименту «9-й клас школи — 6-й курс інституту». Згідно з наказом № 209 від 18 серпня 1993 року. Інституту змісту і методів навчання Міносвіти України на базі Київського політехнічного інституту та експериментальних класів
  • 1995— перетворення експериментальних класів в авторську школу «Інтелект» згідно з наказом РВО Старокиївського району м. Києва. Ліцей представляв Україну на Міжнародному семінарі «Двомовна освіта в Європі» (29 країн). На семінарі дійшли висновку, що за умов збільшення Євросоюзу перед середньою школою Єврозони постала проблема викладання предметів гуманітарного і фізико-математичного циклів не тільки національною мовою, але й мовою міжнародного спілкування — англійською.
  • 1996— перетворення авторської школи «Інтелект» в ліцей «Інтелект», з поглибленим вивченням природничих наук та предметів англомовного та історичного циклів згідно з наказом Головного управління освіти м. Києва.
  • 1998— на базі НАН України, Української правничої фундації і ліцею «Інтелект» проходила міжнародна конференція «Міжнародний бакалаврат і міжнародні коледжі» (31 країна). На конференції було укладено угоди між ліцеєм і міжнародними коледжами про співпрацю. Згідно з наказом Головного управління освіти м. Києва та рішеннями Держадміністрацій Старокиївського і Харківського районів ліцей «Інтелект» було переведено із Старокиївського району в Харківський (з 2001 року — Дарницький) район м. Києва.
  • 2006— ліцей «Інтелект» брав участь в Міжнародному Форумі «Освіта-2006», який відбувся у Німеччені, та в Міжнародному семінарі освітян, який відбувся у Москві.
  • 2013-2018- на базі ліцею “Інтелект” та Національного технічного університету України ‘’Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського” проводиться Всеукраїнський експеримент “Cтворення моделі інноваційного навчально-виховного об’єднання “Середня школа-вища технічна школа”- як шлях до європейських стандартів”.(Наказ МОН України №1214 від 19.08.2013)

УВАГА!

Тут кожна людина,кожна компанія чи організація може знайти та підтримати ліцей "Інтелект" за власним вибором.

Питання що часто задаються

Відповіді на всі ваші запитання

Ліцей був створений з метою виправлення ситуації, пов'язаної з низьким рівнем підготовки абітурієнтів, які вступають до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", і великим відсотком відрахування по успішності студентів на молодших курсах НТУУ-КПІ. У 1989 р згідно з рішенням Вченої ради КПІ на базі СШ-75 (Печерський р-н м.Києва) і КПІ були створені фізико-математичні класи з поглибленим вивченням англійської мови, в яких фізику, алгебру і геометрію викладав доцент Романовський Сергій Васильович, а англійську мову - Заслужений вчитель України Гордєєва Наталія Миколаївна.
Фундаторами ліцею "Інтелект" є С.В.Романовскій і Н.Н.Гордеева, які з 1972 по 1991 р.р. працювали в рамках програм СРСР за міждержавними науковим обмінам в університетських та наукових центрах Західної Європи і тому прекрасно усвідомлювали, як влаштована система освіти не тільки в СРСР, а й в західних країнах.
У ліцеї 11 предметів викладається англійською мовою кваліфікованими викладачами за авторськими програмами та авторськими навчальними посібниками і методичними розробками. З учнями одного класу працюють різні викладачі,це може бути 3-5 спеціалістів англійської мови. З 5 по 11 клас учні мають практику англійської мови, на якій розвиваються всі види мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання та письмо). З 7 класу вивчається граматика англійської мови як окремий предмет. У 5-8 класах вивчаються природничі науки англійською мовою (SCIENCE). У 5 класі вивчається біологія англійською мовою, у 6 - всесвітня історія англійською мовою. У 7-10 класах ліцеїсти вивчають країнознавство (7,8 клас- українознавство англійською мовою, у 9-країнознавство Великої Британії, у 10-країнознавство світу).У 8, 9 класах викладається англійська література, у 10, 11- американська література. У 10 класі вивчають історію релігії англійською мовою. З 9 класу викладається фізика на англійській мові. З 2013 року ліцей є учасником програми CAMBRIDGE UNIVERSITY SCHOOL.
З введенням ЗНО зазнав кардинальних змін якісний склад завдань на вступних іспитах. Значно зросла загальна кількість задач, які пропонуються для розв’язання (з математики їх більше 33), зросла частка тестових завдань, як з відкритою відповіддю, так і з закритою. Змінились і правила оформлення екзаменаційної роботи, абсолютно змінилася форма подачі результатів розв’язку, яка зараз зводиться до заповнення спеціальної анкети, адаптованої для подальшої її комп’ютерної обробки. З введенням цих нових методів проведення вступних іспитів виникла проблема адаптації до них наших учнів. Кожний учень повинен, за нашою думкою, мати можливість скласти свою персональну тактику поведінки при розв’язанні численних тестових завдань (З яких задач починати розв’язок? З найлегших, але «дешевих», або з найскладніших, але більш високо оцінюваних?) Кожен учень також повинен навчитися правильно розподіляти свої сили та відведений йому час. На наше переконання, проблема, яка виникла, могла б бути вирішеною тільки за рахунок введення практики регулярного проведення самостійних робіт, що моделюють реальні умови, в які потрапляє випускник, розв'язуючи саме тестову частину завдань вступних іспитів. Проте проведення подібних самостійних робіт на постійній основі пов’язана із значними трудовитратами з боку викладачів, які пов’язані : - з необхідністю в найкоротші терміни здійснювати перевірки робіт, що містять таку велику кількість завдань; - з необхідністю створення великої кількості варіантів однієї і тієї ж самостійної роботи(оскільки відповіді тестових завдань легко можуть бути несанкціоновано передані від одного учня іншому прямо під час самостійної роботи, тому кожен учень має отримати свій індивідуальний варіант завдань); - з необхідністю проведення в стислі терміни статистичного аналізу одержаних результатів. Саме тому, після аналізу ситуації ,що склалася в ліцеї «Інтелект», було прийняте рішення про створення комп’ютеризованої системи тестування знань наших учнів, як з математики, так і з інших предметів. У 2009 році був створений відповідний програмний продукт, який дозволяє проводити комп’ютеризоване тестування з використанням локальної комп’ютерної мережі ліцею, а також здійснювати процес тестування учнів дистанційно через мережу інтернет, використовуючи web-сервер ліцею. Створений програмний продукт пройшов багаторічну апробацію в стінах ліцею “Інтелект” і чудово себе зарекомендував на практиці. Перевірено більше 26 тисяч тестових контрольних робіт. У базі даних набрано більше 9 тисяч завдань з 6 предметів. Коефіцієнт кореляції з результатами ЗНО складає 86 %. Після створення системи онлайн-тестування та її апробації на практиці, ми отримали можливість перейти до наступної стадії : створення дистанційного онлайн- навчання. Для цього провідні викладачі ліцею “Інтелект” приступили до створення курсів відеолекцій. Відеолекції з математики доцента, канд. фіз.-мат. наук Миронця О.А. викладаються на сайті ліцею “Інтелект”. Учні мають можливість прослухати відеолекцію і після цього, пройшовши тестування з відповідної теми, оцінити рівень отриманих знань і, в разі потреби, повторити процедуру знову. Якщо після цього в учня виникають проблеми, які він не може вирішити в режимі самоосвіти та самотестування, то для таких учнів передбачена можливість надання допомоги у вигляді очних консультацій з викладачами та проведення консультацій використовувати Skype-технології.
Безумовно, якість підготовки абітурієнтів різко зросла. Грамотно організований навчально-виховний процес ліцею "Інтелект" забезпечив 100% вступ випускників 1991-2017 р.р. на бюджетні місця університетів м.Києва. 107 випускників ліцею (1995-2017 р.р.) стали переможцями міжнародних конкурсів. Вони нагороджені грантами на отримання безкоштовної освіти в університетах Австралії, Індії, Великобританії, Канади, Бельгії, США, Франції, Нової Зеландії, Швейцарії, Ірландії, Японії, ФРН, Росії, Норвегії, Італії.

Гімн ліцею "Інтелект"

Ліцей очима ліцеїстів

Відгуки ліцеїстів

В "Інтелекті" важко навчатися, але ми ніколи не шкодували, що вступили сюди. Як і всі випускники, ми пишаємося, що навчаємося тут. Ми впевненні, що знання, отримані в "Інтелекті", допоможуть нам у майбутньому.

1853

Кирил

Як зазначила моя однокласниця, наш ліцей — це не лише навчання. Це наш другий дім, наша друга сім я. І яка ж сім’я не любить розваг? Ми проводимо різноманітні спортивні змагання, де кожен може проявити свої вміння та побачити талант інших. Наприклад, ми проводимо щорічні змагання з футболу, настільного тенісу, шахів та роликів. Ми також любимо танці. Ніхто не може пройти повз головну залу, не подивившись на танцювальні змагання. Наша позакласна діяльність також включає відвідування виставок, музеїв, театрів та пізнавальні екскурсії.
1853

Лера

Не можу уявити й дня без шкільних друзів. Щодня я отримую від них підтримку, а іноді навіть допомогу з домашнім завданням. Викладачі ж не тільки професіонали, а й чудові люди, які дійсно стали нашими друзями. Я впевнена, шо така тепла атмосфера є унікальною, адже вона виникла через те, що нас об єднує не тільки навчальний процес, а й дружба.
1853

Ліза

Однією з головних причин вступу в лше «Інтелект» стали викладачі.Я вважаю, що таких кваліфікованих вчителів важко знайти. Вони творчо підходять до навчального процесу й застосовують різні методи викладання. Вчителі кидають нам виклик, адже одним з правил ліцею є звертання до викладача мови англійською. Розмова іноземною мовою розвиває комунікативні навички й змушує думати англійською.
1853

Настя

Ліцей «Інтелект» - першокласний навчальний заклад, відомий не тільки завдяки професійності вчителів і сучасним методам навчання, але й високим рейтингам з усіх шкільних предметів. Наші випускники складають ЗНО бездоганно, так що ліцей завжди посідає провідне місце поміж 5 найкращих шкіл. Більше того, з року в рік наші учні беруть участь в міських та всеукраїнських олімпіадах з англійської мови і виборюють перші місця. Учень нашого ліцею Сергій Орлик брав участь у Міжнародній Олімпіаді з біології на Балі і посів друге місце. Тому це не дивно, шо учні нашого ліцею настільки обдаровані, шо отримують десятки запрошень з іноземних університетів та навіть можливість отримати грант на навчання за кордоном.
1853

Катерина

Слід звернути особливу увагу на методи викладання в ліцеї, тому що вони відрізняються від методів, що застосовуються у інших школах. Окрім звичайних підручників ми використовуємо ноутбуки, комп'ютери, проектори. Ми маємо можливість слухати лекції як вчителів нашого ліцею, так і лекції викладачів закордонних університетів. Учні ліцею можуть вдома прослухати потрібні лекції на сайті нашого учбового закладу або з носіїв інформації, які вони отримують на початку року. Це дуже корисно, адже дозволяє зекономити час вчителя та учня. Вчителі ліцею є авторами багатьох підручників, які допомагають ліцеїстам ознайомитися з великими об’ємами інформації у доступній для них формі.
1853

Андрій

Іншою важливою особливістю, що дозволяє досягати таких визначних результатів, якими відомий наш ліцей, є консультації. Кожен вчитель має заплановані додаткові години для кожного класу. Будь-який учень, який був відсутнім, чи просто не зрозумів, про шо йшла мова на останньому уроці, може відвідати консультацію, де вчитель пояснить все знову, приділяючи більше уваги цьому учневі. Більше того, у випадку, якщо студент дуже зацікавлений у предметі, чи просто хоче покращити оцінки, він отримає додаткове завдання. аби задовольнити його жагу до навчання, чи надолужити пропущений матеріал.
1853

Поліна

Навчальний процес в нашому ліцеї є неповторним. Він одночасно і цікавий, і пізнавальний. Уроки вдало побудовані і продумані до найменших деталей. Учні беруть участь у різних видах діяльності. Тому отримують різноманітні навички та знання. Завдяки вражаючій роботі вчителів та їх вмінню використовувати сучасні джерела інформації, досягається відмінний результат.

Закон України "про освіту"